Lista rodzin

Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | (nieznane)

NazwiskoSURNMałżonkowie
1SabaSABA1
2SabałaSABAŁA2
3SadkowskiSADKOWSKI1
4SadowskaSADOWSKA1
5SadowskiSADOWSKI4
6SadurskaSADURSKA1
7SałygaSAŁYGA5
8SanockiSANOCKI1
9SarekSAREK1
10SarwaSARWA6
11SawickaSAWICKA2
12SawickiSAWICKI4
13SawikSAWIK1
14SądeckaSĄDECKA1
15ScherfSCHERF1
16ScherholzSCHERHOLZ4
17SchmerSCHMER1
18SchmidtSCHMIDT2
19SchreiterSCHREITER1
20SchreySCHREY1
21SchultzSCHULTZ2
22SchwachaSCHWACHA1
23SchärfSCHÄRF1
24SedlaczekSEDLACZEK2
25SedlakSEDLAK1
26SeligaSELIGA1
27SerafinSERAFIN1
28SerofSEROF1
29SędzielowskaSĘDZIELOWSKA1
30SękulskaSĘKULSKA2
31SękulskiSĘKULSKI4
32SiarkowskaSIARKOWSKA1
33SiebielakSIEBIELAK10
34SieczkaSIECZKA3
35SieczkowskiSIECZKOWSKI1
36SiedleckaSIEDLECKA1
37SiegmajerSIEGMAJER1
38SiegmundSIEGMUND2
39SiekSIEK2
40SielskaSIELSKA1
41SiemińskiSIEMIŃSKI1
42SiepnicaSIEPNICA1
43SieradzkaSIERADZKA1
44SierdzkaSIERDZKA1
45SierdzkiSIERDZKI1
46SiergowskiSIERGOWSKI1
47SierzpieńskaSIERZPIEŃSKA1
48SiewierskaSIEWIERSKA2
49SiewierskiSIEWIERSKI1
50SikoraSIKORA7
51SikorkaSIKORKA4
52SikorskaSIKORSKA5
53SikorskiSIKORSKI5
54SitekSITEK1
55SitkoSITKO18
56SitnikSITNIK14
57SitoSITO1
58SiwekSIWEK4
59SkalaSKALA1
60SkalskiSKALSKI2
61SkibaSKIBA1
62SkibińskaSKIBIŃSKA1
63SkibińskiSKIBIŃSKI1
64SkierczyńskaSKIERCZYŃSKA1
65SkierkowskiSKIERKOWSKI2
66SkierskaSKIERSKA2
67SkoczekSKOCZEK1
68SkoniecznaSKONIECZNA2
69SkoniecznySKONIECZNY7
70SkorekSKOREK2
71SkornikSKORNIK2
72SkowronSKOWRON5
73SkowrońskaSKOWROŃSKA1
74SkowrońskiSKOWROŃSKI3
75SkórkowskaSKÓRKOWSKA1
76SkronikSKRONIK1
77SkrzydłoSKRZYDŁO3
78SkrzypczakSKRZYPCZAK2
79SkupnikSKUPNIK5
80SkwarnaSKWARNA2
81SlaninaSLANINA2
82SlawikSLAWIK2
83SleczkaSLECZKA1
84SłaboszewskaSŁABOSZEWSKA1
85SłaboszewskiSŁABOSZEWSKI1
86SłatwińskaSŁATWIŃSKA1
87SławińskaSŁAWIŃSKA2
88SłomczyńskaSŁOMCZYŃSKA1
89SłomskiSŁOMSKI2
90SmaciarskaSMACIARSKA1
91SmolarczykSMOLARCZYK2
92SmolkeSMOLKE2
93SmutekSMUTEK1
94SmutkowskaSMUTKOWSKA1
95SmutkowskiSMUTKOWSKI5
96SmykiewiczSMYKIEWICZ1
97Snopek vel RojekSNOPEK VEL ROJEK2
98SobańskiSOBAŃSKI2
99SobczakSOBCZAK1
100SobczykSOBCZYK3
101SobczyńskaSOBCZYŃSKA1
102SobierajSOBIERAJ8
103SobierajskaSOBIERAJSKA1
104SobiesakSOBIESAK2
105SobkowiczSOBKOWICZ1
106SobociakSOBOCIAK1
107SochaSOCHA6
108SochackaSOCHACKA1
109SojkaSOJKA5
110SokolikSOKOLIK3
111SokolnickaSOKOLNICKA1
112SokołowskaSOKOŁOWSKA3
113SokołowskiSOKOŁOWSKI1
114SolarskaSOLARSKA1
115SoleckaSOLECKA1
116SolipiwkoSOLIPIWKO10
117SorferSORFER1
118SoskaSOSKA2
119SosnowskaSOSNOWSKA1
120SowaSOWA6
121SowińskaSOWIŃSKA1
122SowińskiSOWIŃSKI1
123SpaczyńskaSPACZYŃSKA1
124SporyszSPORYSZ5
125SprychSPRYCH1
126StabrowskaSTABROWSKA1
127StabrowskiSTABROWSKI1
128StachSTACH1
129StacheraSTACHERA2
130StachowiakSTACHOWIAK1
131StachowskaSTACHOWSKA1
132StachurskiSTACHURSKI1
133StalmaszczykSTALMASZCZYK5
134StaluszkaSTALUSZKA2
135StaneckaSTANECKA1
136StaneckiSTANECKI1
137StanekSTANEK1
138StaniakSTANIAK1
139StanisławczykSTANISŁAWCZYK1
140StanisławskaSTANISŁAWSKA1
141StanisławskiSTANISŁAWSKI1
142StaniszewskaSTANISZEWSKA2
143StankiewiczSTANKIEWICZ1
144StańczykSTAŃCZYK3
145StarczewskaSTARCZEWSKA1
146StarczewskiSTARCZEWSKI1
147StarengaSTARENGA1
148StaręgaSTARĘGA2
149StarkSTARK1
150StaszykSTASZYK4
151StawiarskaSTAWIARSKA1
152StawińskaSTAWIŃSKA1
153StawińskiSTAWIŃSKI1
154StefaniakSTEFANIAK3
155StefańskiSTEFAŃSKI2
156StelmaszczykSTELMASZCZYK9
157StępczyńskaSTĘPCZYŃSKA1
158StępieńSTĘPIEŃ2
159StokłosaSTOKŁOSA1
160StrachSTRACH1
161StrachotaSTRACHOTA10
162StradomskaSTRADOMSKA1
163StradomskiSTRADOMSKI1
164StrojkowskiSTROJKOWSKI1
165StrumiłłoSTRUMIŁŁO13
166StruschSTRUSCH2
167StrusińskaSTRUSIŃSKA4
168StrusińskiSTRUSIŃSKI7
169StrzelczykSTRZELCZYK2
170StrzelichowskaSTRZELICHOWSKA1
171StrzemińskaSTRZEMIŃSKA2
172StrzetelskiSTRZETELSKI1
173StrzeżekSTRZEŻEK1
174StrzibnySTRZIBNY4
175StuczeńSTUCZEŃ6
176StułaSTUŁA1
177SucheckaSUCHECKA1
178SucheckiSUCHECKI1
179SulińskaSULIŃSKA2
180SumińskiSUMIŃSKI2
181SunickiSUNICKI1
182SurmaSURMA1
183SurmackiSURMACKI2
184SwolkieńSWOLKIEŃ2
185SykulakSYKULAK3
186SynderskaSYNDERSKA2
187SytniewskaSYTNIEWSKA1
188SytniewskiSYTNIEWSKI1
189SzadurskiSZADURSKI1
190SzafraniecSZAFRANIEC1
191SzajerSZAJER1
192SzajerkoSZAJERKO1
193SzarekSZAREK3
194SzarusekSZARUSEK1
195SzastakSZASTAK11
196SzatkowskaSZATKOWSKA1
197SzczeblińskiSZCZEBLIŃSKI2
198SzczepanikSZCZEPANIK3
199SzczepańskaSZCZEPAŃSKA1
200SzczepańskiSZCZEPAŃSKI1
201SzczepkulskaSZCZEPKULSKA1
202SzczerbaSZCZERBA3
203SzczerbińskaSZCZERBIŃSKA2
204SzczerbińskiSZCZERBIŃSKI1
205SzczęsnaSZCZĘSNA1
206SzczęsnySZCZĘSNY1
207SzczurowskaSZCZUROWSKA1
208SzczygielskaSZCZYGIELSKA1
209SzczygielskiSZCZYGIELSKI2
210SzczygiełSZCZYGIEŁ2
211SzczypekSZCZYPEK2
212SzczypińskaSZCZYPIŃSKA2
213SzczypińskiSZCZYPIŃSKI2
214SzechińskaSZECHIŃSKA2
215SzechińskiSZECHIŃSKI3
216SzelągSZELĄG2
217SzelążekSZELĄŻEK2
218SzeligaSZELIGA1
219SzelingowskaSZELINGOWSKA1
220SzeybelSZEYBEL2
221SzklarzSZKLARZ1
222SzkocSZKOC1
223SzkodaSZKODA1
224SzkutnikSZKUTNIK7
225SzlenekSZLENEK1
226SzlokatyzSZLOKATYZ2
227SzmichowskiSZMICHOWSKI1
228SzmidtSZMIDT2
229SznickaSZNICKA1
230SznickiSZNICKI2
231SzostakSZOSTAK3
232SzotSZOT1
233SzpotańskaSZPOTAŃSKA3
234SzpotańskiSZPOTAŃSKI3
235SzpunarSZPUNAR8
236SztajerSZTAJER2
237SztyberSZTYBER1
238SzwedSZWED2
239SzwejkSZWEJK4
240SzwochSZWOCH3
241SzyikowskiSZYIKOWSKI1
242SzymańskaSZYMAŃSKA3
243SzymańskiSZYMAŃSKI3
244SzymberskiSZYMBERSKI1
245SzymborskaSZYMBORSKA1
246SzymczakSZYMCZAK1
247SzymczykSZYMCZYK1
248SzymeczkoSZYMECZKO1
249SzymonekSZYMONEK1
250SzynderskaSZYNDERSKA1
251SzyszkoSZYSZKO1
   Wszystkich osób: 529
Wszystkich nazwisk: 251