Lista osób

Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | (nieznane)

NazwiskoSURNOsoby
1SabaSABA1
2SabałaSABAŁA4
3SadkowskaSADKOWSKA1
4SadkowskiSADKOWSKI1
5SadowskaSADOWSKA5
6SadowskiSADOWSKI4
7SałygaSAŁYGA15
8SanockaSANOCKA1
9SanockiSANOCKI1
10SarekSAREK1
11SarwaSARWA12
12SawickaSAWICKA9
13SawickiSAWICKI4
14SawikSAWIK1
15SądeckaSĄDECKA1
16ScherfSCHERF1
17ScherholzSCHERHOLZ6
18SchmerSCHMER1
19SchmidtSCHMIDT4
20SchreiterSCHREITER2
21SchreySCHREY1
22SchultzSCHULTZ2
23SchwachaSCHWACHA1
24SchwenzerSCHWENZER1
25SchärfSCHÄRF1
26SedlaczekSEDLACZEK3
27SedlakSEDLAK1
28SedziakSEDZIAK1
29SeligaSELIGA1
30SembetSEMBET1
31SerafinSERAFIN2
32SerofSEROF1
33SędzielowskaSĘDZIELOWSKA1
34SękulskaSĘKULSKA4
35SękulskiSĘKULSKI2
36SiarkowskaSIARKOWSKA1
37SiebielakSIEBIELAK15
38SieczkaSIECZKA5
39SieczkowskaSIECZKOWSKA1
40SieczkowskiSIECZKOWSKI1
41SiedleckaSIEDLECKA1
42SiegmajerSIEGMAJER2
43SiegmundSIEGMUND3
44SiekSIEK3
45SielskaSIELSKA1
46SiemińskaSIEMIŃSKA4
47SiemińskiSIEMIŃSKI2
48SienkiewiczSIENKIEWICZ1
49SiepnicaSIEPNICA1
50SieradzkaSIERADZKA1
51SierdzkaSIERDZKA1
52SiergowskaSIERGOWSKA1
53SiergowskiSIERGOWSKI1
54SierzpieńskaSIERZPIEŃSKA1
55SiewierskaSIEWIERSKA4
56SiewierskiSIEWIERSKI2
57SikoraSIKORA12
58SikorkaSIKORKA5
59SikorskaSIKORSKA10
60SikorskiSIKORSKI6
61SitekSITEK1
62SitkoSITKO31
63SitnikSITNIK8
64SitoSITO1
65SiwekSIWEK7
66SkalaSKALA5
67SkalskaSKALSKA2
68SkalskiSKALSKI2
69SkarżyńskaSKARŻYŃSKA1
70SkibaSKIBA1
71SkibińskaSKIBIŃSKA2
72SkibińskiSKIBIŃSKI1
73SkierczyńskaSKIERCZYŃSKA1
74SkierkowskaSKIERKOWSKA2
75SkierkowskiSKIERKOWSKI2
76SkierskaSKIERSKA2
77SkoczekSKOCZEK4
78SkoniecznaSKONIECZNA9
79SkoniecznySKONIECZNY13
80SkorekSKOREK3
81SkowronSKOWRON11
82SkowrońskaSKOWROŃSKA4
83SkowrońskiSKOWROŃSKI2
84SkrzydłoSKRZYDŁO6
85SkrzypczakSKRZYPCZAK9
86SkupnikSKUPNIK17
87SkwarnaSKWARNA2
88SlaninaSLANINA3
89SlawikSLAWIK3
90SleczkaSLECZKA1
91SłaboszewskaSŁABOSZEWSKA2
92SłaboszewskiSŁABOSZEWSKI1
93SłatwińskaSŁATWIŃSKA1
94SławińskaSŁAWIŃSKA1
95SławińśkaSŁAWIŃŚKA1
96SłomczyńskaSŁOMCZYŃSKA1
97SłomskaSŁOMSKA2
98SłomskiSŁOMSKI2
99SłowińskaSŁOWIŃSKA1
100SmaciarskaSMACIARSKA1
101SmolarczykSMOLARCZYK2
102SmolarzSMOLARZ1
103SmolkeSMOLKE2
104SmutekSMUTEK1
105SmutkowskaSMUTKOWSKA13
106SmutkowskiSMUTKOWSKI9
107SmykiewiczSMYKIEWICZ1
108Snopek vel RojekSNOPEK VEL ROJEK4
109SobańskaSOBAŃSKA2
110SobańskiSOBAŃSKI2
111SobczykSOBCZYK6
112SobczyńskaSOBCZYŃSKA1
113SobierajSOBIERAJ15
114SobierajskaSOBIERAJSKA1
115SobiesakSOBIESAK3
116SobkowiczSOBKOWICZ1
117SochaSOCHA4
118SochackaSOCHACKA1
119SojkaSOJKA7
120SokolikSOKOLIK5
121SokolnickaSOKOLNICKA1
122SokołowskaSOKOŁOWSKA3
123SokołowskiSOKOŁOWSKI1
124SolarskaSOLARSKA1
125SoleckaSOLECKA1
126SolipiwkoSOLIPIWKO24
127SorferSORFER1
128SoskaSOSKA4
129SosnowskaSOSNOWSKA1
130SowaSOWA5
131SowińskaSOWIŃSKA1
132SowińskiSOWIŃSKI1
133SpaczyńskaSPACZYŃSKA1
134SporyszSPORYSZ8
135SprychSPRYCH1
136StabrowskaSTABROWSKA2
137StabrowskiSTABROWSKI1
138StachSTACH1
139StacheraSTACHERA3
140StachowiakSTACHOWIAK1
141StachowskaSTACHOWSKA1
142StachuraSTACHURA1
143StachurskaSTACHURSKA1
144StachurskiSTACHURSKI1
145StalmaszczykSTALMASZCZYK7
146StaneckaSTANECKA2
147StaneckiSTANECKI1
148StanekSTANEK1
149StaniakSTANIAK1
150StanisławczykSTANISŁAWCZYK1
151StanisławskaSTANISŁAWSKA2
152StanisławskiSTANISŁAWSKI1
153StaniszewskaSTANISZEWSKA2
154StankiewiczSTANKIEWICZ1
155StańczykSTAŃCZYK3
156StarczewskaSTARCZEWSKA2
157StarczewskiSTARCZEWSKI2
158StarengaSTARENGA1
159StarkSTARK1
160StaszykSTASZYK9
161StawiarskaSTAWIARSKA1
162StawińskaSTAWIŃSKA2
163StawińskiSTAWIŃSKI1
164StefaniakSTEFANIAK4
165StefańskaSTEFAŃSKA2
166StefańskiSTEFAŃSKI2
167StelmaszczykSTELMASZCZYK13
168StępczyńskaSTĘPCZYŃSKA1
169StępieńSTĘPIEŃ2
170StokłosaSTOKŁOSA1
171StolarskaSTOLARSKA1
172StrachSTRACH1
173StrachotaSTRACHOTA11
174StradomskaSTRADOMSKA2
175StradomskiSTRADOMSKI1
176StrojkowskaSTROJKOWSKA1
177StrojkowskiSTROJKOWSKI1
178StrumiłłoSTRUMIŁŁO36
179StruschSTRUSCH2
180StrusińskaSTRUSIŃSKA11
181StrusińskiSTRUSIŃSKI6
182StrzelczykSTRZELCZYK2
183StrzelichowskaSTRZELICHOWSKA1
184StrzemińskaSTRZEMIŃSKA2
185StrzetelskaSTRZETELSKA1
186StrzetelskiSTRZETELSKI1
187StrzeżekSTRZEŻEK2
188StrzibnySTRZIBNY6
189StuczeńSTUCZEŃ8
190StułaSTUŁA2
191SucheckaSUCHECKA2
192SucheckiSUCHECKI1
193SulińskaSULIŃSKA2
194SumińskaSUMIŃSKA2
195SumińskiSUMIŃSKI2
196SwolkieńSWOLKIEŃ1
197SykulakSYKULAK5
198SynderskaSYNDERSKA2
199SytniewskaSYTNIEWSKA2
200SytniewskiSYTNIEWSKI1
201SzadurskaSZADURSKA1
202SzadurskiSZADURSKI1
203SzafraniecSZAFRANIEC1
204SzajerSZAJER1
205SzajerkoSZAJERKO1
206SzarekSZAREK3
207SzarusekSZARUSEK1
208SzastakSZASTAK34
209SzatkowskaSZATKOWSKA1
210SzczeblińskaSZCZEBLIŃSKA1
211SzczeblińskiSZCZEBLIŃSKI2
212SzczepanikSZCZEPANIK6
213SzczepkulskaSZCZEPKULSKA1
214SzczerbaSZCZERBA7
215SzczerbińskaSZCZERBIŃSKA2
216SzczerbińskiSZCZERBIŃSKI1
217SzczęsnaSZCZĘSNA2
218SzczęsnySZCZĘSNY1
219SzczublińskaSZCZUBLIŃSKA1
220SzczurowskaSZCZUROWSKA1
221SzczygielskaSZCZYGIELSKA1
222SzczygiełSZCZYGIEŁ4
223SzczypekSZCZYPEK3
224SzczypińskaSZCZYPIŃSKA4
225SzczypińskiSZCZYPIŃSKI2
226SzechińskaSZECHIŃSKA7
227SzechińskiSZECHIŃSKI4
228SzelągSZELĄG6
229SzelążekSZELĄŻEK2
230SzeligaSZELIGA1
231SzelingowskaSZELINGOWSKA1
232SzeybelSZEYBEL2
233SzklarzSZKLARZ1
234SzkocSZKOC2
235SzkodaSZKODA1
236SzkutnikSZKUTNIK12
237SzlenekSZLENEK1
238SzlokatyzSZLOKATYZ3
239SzmichowskaSZMICHOWSKA1
240SzmichowskiSZMICHOWSKI1
241SzmidtSZMIDT3
242SzmigielskaSZMIGIELSKA1
243SznickaSZNICKA3
244SznickiSZNICKI2
245SzostakSZOSTAK6
246SzotSZOT1
247SzpotańskaSZPOTAŃSKA8
248SzpotańskiSZPOTAŃSKI2
249SzpunarSZPUNAR30
250Szpunarowa-FiwegerSZPUNAROWA-FIWEGER1
251SztajerSZTAJER1
252SztyberSZTYBER1
253SzurmaSZURMA1
254SzwedSZWED6
255SzwejkSZWEJK7
256SzwochSZWOCH5
257SzyikowskaSZYIKOWSKA1
258SzyikowskiSZYIKOWSKI1
259SzymańskaSZYMAŃSKA6
260SzymańskiSZYMAŃSKI3
261SzymberskaSZYMBERSKA1
262SzymberskiSZYMBERSKI1
263SzymborskaSZYMBORSKA1
264SzymczakSZYMCZAK1
265SzymczykSZYMCZYK1
266SzymeczkoSZYMECZKO1
267SzymonekSZYMONEK1
268SzynderskaSZYNDERSKA1
269SzyszkoSZYSZKO1
   Wszystkich osób: 883
Wszystkich nazwisk: 269