Emilia Teodora Gregorowicz  ‎(I757)‎
Imiona: Emilia Teodora
Nazwisko: Gregorowicz
Po ślubie: Emilia Teodora Brzeźniakiewicz

Płeć: KobietaKobieta
      

Urodziny: 17 czerwca 1856 30 35 Zaborów, gub. warszawska
Śmierć: 6 maja 1913 ‎(Wiek 56 lat)‎ Warszawa, Polska
Fakty i dane osoby
Urodziny 17 czerwca 1856 - 12:00 30 35 Zaborów, gub. warszawska

metryka urodzenia 58 Emilii Teodory Gregorowiczmetryka urodzenia 58 Emilii Teodory Gregorowiczmetryka urodzenia Emilia Gregorowicz ‎(odpis)‎metryka urodzenia Emilia Gregorowicz ‎(odpis)‎


Chrzest 6 marca 1858 ‎(Wiek 20 miesięcy)‎ Warszawa, Polska

Adres:
parafia ewangelicko-augsburska


Notatka: rodzicami chrzestnymi byli Herman Jung piwowar ‎(l.39)‎ zamieszkały Warszawa ul. Grzybowskiej 1047 , Wilhelm Vieweger ‎(l.72)‎ obywatel zamieszkały w Warszawie na ul. Grzybowskiej 1029 i Emilia zamężna Limprecht
ŚlubŚlub kościelny
Anastazy Brzeźniakiewicz - 23 października 1879 ‎(Wiek 23 lata)‎ Warszawa, Polska

Adres:
Parafia Wszystkich Świętych


Notatka: Anastazy Brzeźniakiewicz biorąc ślub z Emilią Gregorowicz był wdowcem
metryka ślubu 286 Brzeźniakiewicza i Gregorowicz.jpgmetryka ślubu 286 Brzeźniakiewicza i Gregorowicz.jpg

Pokaż szczegóły Notatka: 286
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych 11/23 października 1879 o godz.6 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jerzego Wilhelma Hall posiadacza ziemskiego i Juliana Gąsiorowskiego urzędnika Kolei Terespolskiej zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich zawarto w dniu dzisiejszym związek małżeński między Anastazym Brzeźniakiewiczem, wdowcem, nauczycielem lat 38 urodzonym we wsi Tichotin w okręgu Łuckim ‎(obecnie Ukraina)‎ synem Stanisława i Anieli z domu Górskiej małżonków Brzeźniakiewicz, zamieszkałym na ul. Zielnej pod numerem 1429 w miejscowej parafii i Emilia Teodorą Gregorowicz, panną przy matce lat 23 urodzonej we wsi Zaborów w Warszawskiej Guberni, córka Teodora i Amelii z domu Vieweger małżonków Gregorowicz zamieszkałej w Ewangielicko Augsburskiej parafii. Związek ten poprzedziło tylko jedna zapowiedź 7/19 października bieżącego roku. Od następnych zapowiedzi nastąpiło zwolnienie wydane przez Warszawski Archikatedralny Konsystorz z 10/22 października bieżącego roku nr 3097. Religijny obrządek małżeński celebrował ksiądz Julian Biały wikary tutejszej parafii. Nowo zaślubieni oświadczyli, że umowa przedślubna nie została zawarta.Akt ten po przeczytaniu został podpisany
metryka ślubu Anastazy Brzeźniakiewicz i Emilia Gregorowicz ‎(zgoda na opuszczenie dwóch zapowiedzi)‎metryka ślubu Anastazy Brzeźniakiewicz i Emilia Gregorowicz ‎(zgoda na opuszczenie dwóch zapowiedzi)‎


Śmierć 6 maja 1913 ‎(Wiek 56 lat)‎ Warszawa, Polska

metryka zgonu 348 Emilia Brzeźniakiewicz wdowa po Anastazym 6.05.1913metryka zgonu 348 Emilia Brzeźniakiewicz wdowa po Anastazym 6.05.1913


Ostatnia zmiana 18 października 2017 - 14:42:16 - przez: jflorek
Zobacz szczegóły ...

Rodzice i rodzeństwo  (F270)
Teodor Marcin Gregorowicz
1825 - 1858
Amalia Filipina Vieweger
1821 -
Stanisław Gregorowicz
1850 -
Ewa Wilhelmina Gregorowicz
1852 - 1877
Wanda Gregorowicz
1854 -
Emilia Teodora Gregorowicz
1856 - 1913
Jan Teodor Gregorowicz
1858 -

Najbliższa rodzina  (F271)
Anastazy Brzeźniakiewicz
1839 - 1906
Zygmunt Atanazy Brzeźniakiewicz
1882 - 1898
Jan Zbigniew Brzeźniakiewicz
1885 -
Mieczysław Brzeźniakiewicz
1886 - 1974


Notatki
Chrzest rodzicami chrzestnymi byli Herman Jung piwowar ‎(l.39)‎ zamieszkały Warszawa ul. Grzybowskiej 1047 , Wilhelm Vieweger ‎(l.72)‎ obywatel zamieszkały w Warszawie na ul. Grzybowskiej 1029 i Emilia zamężna Limprecht
Ślub Anastazy Brzeźniakiewicz biorąc ślub z Emilią Gregorowicz był wdowcem
Ślub Anastazy Brzeźniakiewicz biorąc ślub z Emilią Gregorowicz był wdowcem

Zobacz notatki ...


Źródła
Brak źródeł powiązanych z tą osobą.

Zobacz źródła ...


Multimedia

Obiekt multimedialny
metryka urodzenia Emilia Gregorowicz ‎(odpis)‎metryka urodzenia Emilia Gregorowicz ‎(odpis)‎  ‎(M4440)‎
Typ: Dokument


Obiekt multimedialny
metryka urodzenia 58 Emilii Teodory Gregorowiczmetryka urodzenia 58 Emilii Teodory Gregorowicz  ‎(M853)‎
Typ: Dokument


Obiekt multimedialny
metryka zgonu 348 Emilia Brzeźniakiewicz wdowa po Anastazym 6.05.1913metryka zgonu 348 Emilia Brzeźniakiewicz wdowa po Anastazym 6.05.1913  ‎(M6493)‎
Typ: Dokument


Obiekt multimedialny
metryka ślubu 286 Brzeźniakiewicza i Gregorowicz.jpgmetryka ślubu 286 Brzeźniakiewicza i Gregorowicz.jpg  ‎(M685)‎
Typ: Dokument

Anastazy Brzeźniakiewicz

Pokaż szczegóły Notatka: 286
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych 11/23 października 1879 o godz.6 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jerzego Wilhelma Hall posiadacza ziemskiego i Juliana Gąsiorowskiego urzędnika Kolei Terespolskiej zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich zawarto w dniu dzisiejszym związek małżeński między Anastazym Brzeźniakiewiczem, wdowcem, nauczycielem lat 38 urodzonym we wsi Tichotin w okręgu Łuckim ‎(obecnie Ukraina)‎ synem Stanisława i Anieli z domu Górskiej małżonków Brzeźniakiewicz, zamieszkałym na ul. Zielnej pod numerem 1429 w miejscowej parafii i Emilia Teodorą Gregorowicz, panną przy matce lat 23 urodzonej we wsi Zaborów w Warszawskiej Guberni, córka Teodora i Amelii z domu Vieweger małżonków Gregorowicz zamieszkałej w Ewangielicko Augsburskiej parafii. Związek ten poprzedziło tylko jedna zapowiedź 7/19 października bieżącego roku. Od następnych zapowiedzi nastąpiło zwolnienie wydane przez Warszawski Archikatedralny Konsystorz z 10/22 października bieżącego roku nr 3097. Religijny obrządek małżeński celebrował ksiądz Julian Biały wikary tutejszej parafii. Nowo zaślubieni oświadczyli, że umowa przedślubna nie została zawarta.Akt ten po przeczytaniu został podpisany


Obiekt multimedialny
metryka ślubu Anastazy Brzeźniakiewicz i Emilia Gregorowicz ‎(zgoda na opuszczenie dwóch zapowiedzi)‎metryka ślubu Anastazy Brzeźniakiewicz i Emilia Gregorowicz ‎(zgoda na opuszczenie dwóch zapowiedzi)‎  ‎(M4457)‎
Typ: Dokument

Anastazy Brzeźniakiewicz
Zobacz multimedia ...


Rodzice
Ojciec
Teodor Marcin Gregorowicz
Urodziny 12 listopada 1825 31 19 Warszawa, Polska
Śmierć 5 lutego 1858 ‎(Wiek 32 lata)‎ Arciechów, gub. warszawska
-5 lat
Matka
 
Amalia Filipina Vieweger
Urodziny 26 lutego 1821 33 30 Warszawa, Polska
Śmierć Tak

Ślub kościelny: 13 stycznia 1849 -- Warszawa, Polska
16 miesięcy
#1
Brat
Stanisław Gregorowicz
Urodziny 8 maja 1850 24 29 Warszawa, Polska
Śmierć Tak
2 lata
#2
Siostra
Ewa Wilhelmina Gregorowicz
Urodziny 13 lutego 1852 26 30 Warszawa, Polska
Śmierć 4 maja 1877 ‎(Wiek 25 lat)‎ Warszawa, Polska
2 lata
#3
Siostra
Wanda Gregorowicz
Urodziny 13 czerwca 1854 28 33 Warszawa, Polska
Śmierć Tak
2 lata
#4
Emilia Teodora Gregorowicz
Urodziny 17 czerwca 1856 30 35 Zaborów, gub. warszawska
Śmierć 6 maja 1913 ‎(Wiek 56 lat)‎ Warszawa, Polska
2 lata
#5
Brat
Jan Teodor Gregorowicz
Urodziny 22 października 1858 32 37 Warszawa, Polska
Śmierć Tak
Rodzina z: Anastazy Brzeźniakiewicz
Mąż
Anastazy Brzeźniakiewicz
Urodziny 10 maja 1839 30 26 Hruszwica, woj. wołyńskie, Ukraina
Śmierć 22 stycznia 1906 ‎(Wiek 66 lat)‎ Warszawa, Polska
17 lat

 
Emilia Teodora Gregorowicz
Urodziny 17 czerwca 1856 30 35 Zaborów, gub. warszawska
Śmierć 6 maja 1913 ‎(Wiek 56 lat)‎ Warszawa, Polska

Ślub kościelny: 23 października 1879 -- Warszawa, Polska
3 lata
#1
Syn
Zygmunt Atanazy Brzeźniakiewicz
Urodziny 2 listopada 1882 43 26 Warszawa, Polska
Śmierć 20 grudnia 1898 ‎(Wiek 16 lat)‎ Warszawa, Polska
3 lata
#2
Syn
Jan Zbigniew Brzeźniakiewicz
Urodziny 22 czerwca 1885 46 29 Warszawa, Polska
Śmierć Tak
2 lata
#3
Syn
Mieczysław Brzeźniakiewicz
Urodziny 11 grudnia 1886 47 30 Warszawa, Polska
Śmierć 9 sierpnia 1974 ‎(Wiek 87 lat)‎