Jakub Bartnicki  ‎(I4317)‎
Imiona: Jakub
Nazwisko: Bartnicki

Płeć: MężczyznaMężczyzna
      

Urodziny: między 1790 a 1792 22 Międzychód, woj. wielkopolskie
Śmierć: 6 lutego 1841 ‎(Wiek 51 lat)‎ Danków
Fakty i dane osoby
Urodziny między 1790 a 1792 22 Międzychód, woj. wielkopolskie


Pokaż szczegóły Notatka: Alegata Poświadczenie aktu urodzenia Jakuba Bartnickiego
Działo się w Wieluniu dnia 11 listopada 1812 roku w sądzie pokoju Powiatu Wieluńskiego Departamentu Kaliskiego. Stawił się osobiście Urodzony Jakub Bartnicki młodzian w Lipiu w powiecie wieluńskim zamieszkały i oświadczył, iż on metryki urodzenia swego nie ma, ani nie powie gdzie ją ma szukać w Księstwie Warszawskim, lub za granicą tegoż. Co też jest zanim pisany przez Jaśnie Wielmożnego Klemensa Hrabiego Ponienskiego, dziedzica dóbr Lipie i Dankowa zapewnia iż komparent metryki urodzenia swego mieć nie może. Zatem prosi, aby świadkowie, których on tu stawia uznanie jego osoby zaświadczyli i aby mu na fundamencie tym Akt znania publicznej wiadomości wydanym został, w miejsce metryki urodzenia. Sąd przychylając się do żądania komparenta do przesłuchania wprowadzonych świadków przystąpił, z których pierwszego wezwawszy przed siebie, a ten w następującym sposobie powiedział::
1. Ja się nazywam Karol Petrykowski i jestem rodem z Dankowa i tamże przy kościele Dankowskim za kościelnego zostaję i przy tym utrzymuję się z profesji szewskiej, mam lat przeszło 43 i jestem ojczymem Jakuba Bartnickiego – po czym wykonał świadek przysięgę że prawdę powie, a potem co do interesu urodzenia kompetentna zeznał jak następuję – Ja Jakuba Bartnickiego, który jest synem świętej pamięci Urodzonego Józefa i Wilchelminy teraźniejszej żony mojej Bartnickich małżonków, którzy w Krzepickim Starostwie w Iwanowicach sołtysostwo już ….. posiadali znam od tego czasu jak się z jego matką ożenił, czemu już lat 15 dochodzi. Jakub Bartnicki, jak jest w powiecie wiadomo miał się rodzić w Międzychodzie za Poznaniem, ponieważ jego ojciec Józef Bartnicki był tam strażnikiem na Komorze Polskiej, czyli zaś tam w Międzychodzie lub innym kościele chrzest się tego nie wiem. Wiem zaś, że Jakub ma teraz wieku lat przeszło, 20 ponieważ wtenczas gdym z jego matką ożenił, miał lat przeszło 6. Metryki, dlatego nie ma, ponieważ gdzie by się miał szukać.
Jakub ożeniwszy się kupi sobie kawał roli i na tym …… się w Lipiu zamyśla, a przy tym i z bednarskiego rzemiosła, którego się przez lat 3 uczył utrzymywać będzie. – Dalej świadek nie miał nic do podania poczem protokół ten przyjął po przeczytaniu, i zatwierdził. Na koniec oświadczył, że nagrody nie żąda i podpisać się nie umie.
Stanął drugi świadek i powiedział, że się nazywa Florian Lubieński i jest rodem ze wsi Sczercowskiej, urodzenia szlacheckiego, zamieszkały w Lipiu od lat trzech przy ojcu, który tam na ekonomi zostaje. – Ma lat 25 i nie jest żadnym krewnym Jakuba Bartnickiego. – Po czym wykonał świadek przysięgę, ze prawdę powie, a potem zeznał w ten sposób, że on Jakuba Bartnickiego, mimo tego, iż dopiero od lat 3 zamieszkania w Lipiu, zna od tego czasu, jak może zapamiętać, gdyż z sąsiedztwa bywając w Dankowie w Kościele zawsze Jakuba widział że on jest synem Józefa i Wilchelminy Bartnickich małżonków urodzenia szlacheckiego, którzy sołtysostwo swoje własne w Iwanowicach mieli. Gdzie się zaś Jakub rodził i chrzcił i dlaczego tej metryki dostać nie może, to mu nie jest wiadomo. – Co do wieku Jakuba świadek miarkuje że będzie miał lat 20 i nieco miesięcy. Jakub ożeniwszy się będzie żył z rzemiosła bednarskiego, którego się przez lat 3 uczył – Dalej świadek nie miał nic do podania, poczem przeczytany mu był protokół jego zeznania, Onego przyjął i po przeczytaniu zatwierdził. – Na koniec świadek powiedział, że nagrody nie żąda i zeznanie swoje własnoręcznie podpisał.
Florian Luboiński
Sąd wysłuchawszy obydwóch świadków z osobna ……. interesownego, sposobem jak wyżej wyrażono jest. Akt ten publicznej wiadomości w miejsce metryki urodzenia przy wyciśnięciu większej pieczęci sądowej Urodzonemu Jakubowi Bartnickiemu, bowiem użycia w potrzebie w oryginale wydać.
Działo się jak wyżej.
Jego Królewska Książęca Mość zastępca sędziego Pokoju i Podsędka Powiatu Wieluńskiego.

Cztery strony skanu ‎(oryginału aktu poświadczenia urodzenia Jakuba)‎ w dokumentach

Akt znania Bartnicki JakubAkt znania Bartnicki Jakub


ŚlubŚlub kościelny
Martyna Krotla - 14 listopada 1812 ‎(Wiek 22 lata)‎ Danków


Pokaż szczegóły Notatka: Akt małżeństwa z dn.19.11.1812r. Jakub Bartnicki i Martyna Krotla
Danków Roku tysięcznego osiemsetnego dwunastego dziewiętnastego miesiąca listopada
Przed nami proboszczem Dankowskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Dankowskiej Powiatu Wieluńskiego w Departamencie Kaliskim stawił się Urodzony Pan Jakub Bartnicki mający podług uszanowania aktu urodzenia zrobionego w Sądzie Pokoju Powiatu Wieluńskiego przez Wielmożnego Jaśnie Pana Stepankiewicza
…. Sądu Pokoju w dniu jedenastego dnia miesiąca listopada roku bieżącego lat dwadzieścia przeszło, który w domu przy ojczymie w Dankowie zostaje, w asystencji tego ojczyma Karola Petrykowskiego magistra kunsztu szewskiego, ….. gospodarstwa w wsi Dankowa i matki swojej Wilchelminy z Bartnickich Petrykowskiej z wsi Dankowa tudzież panną Martyną Krotlanką ….złożoną przed nami metryką wyjętą z ksiąg kościoła naszego Dankowskiego iż kończyła rok szesnasty wieku podług …..w domu przy ojcu zostaje, w asystencji tegoż ojca Jana Krotlę mającego gospodarstwo w wsi Dankowie. Strony ?.. ?.. abyśmy do ułożonego między nimi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przed drzwiami naszego domu gminnego to jest pierwsza w dniu pierwszego miesiąca listopada, druga dnia ósmego miesiąca listopada roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe w niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy a rodzice niniejszym na obchody małżeństwa zezwalają przychylając się, zatem do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich papierów wspomnianych napisano i działu szóstego w tytule kodeksu Napoleona o małżeństwie, Zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłą małżonkę czyli chcą połączyć się związkiem małżeńskim. Na to gdy każde z nich odpowiedziało iż taka jest ich wola ogłaszamy w imieniu Pana iż Urodzony Jakub Bartnicki i panna Martyna Krotla są połączeni z sobą węzłem małżeństwa czego spisaliśmy akt w przytomności Józefa Batonskiego ?? liczącego lat trzydzieści sześć we wsi Dankowie ? Wincentego Krotlę liczącego lat trzydzieści osiadłego gospodarza we wsi Dankowie tudzież Wawrzyńca Kozuby magistra kunsztu bednarskiego a wuja zaślubionej panny młodej Martyny Krotli liczącego lat pięćdziesiąt sześć we wsi Dankowie osiadłego i Józefa Krotlę brata rodzonego tejże panny młodej liczącego lat trzydzieści we wsi Dankowie zamieszkałego.
Akt niniejszy został nam przeczytany przez nas i Józefa Barońskiego podpisany ile że inne w akcie wyrażone osoby pisać nie umieją. Ksiądz Antoni Gibakiewicz Proboszcz parafi Dankowskiej sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego

metryka ślubu Bartnicki Jakub Krotolanka Martyna z roku 1812metryka ślubu Bartnicki Jakub Krotolanka Martyna z roku 1812


Śmierć 6 lutego 1841 ‎(Wiek 51 lat)‎ Danków

metryka zgonu Jakub Bartnicki PL z dn.8.02.1841r.metryka zgonu Jakub Bartnicki PL z dn.8.02.1841r.metryka zgonu Jakub Bartnicki Danków łacina z dn.7.02. 1841r.metryka zgonu Jakub Bartnicki Danków łacina z dn.7.02. 1841r.


Ostatnia zmiana 19 stycznia 2015 - 11:46:53 - przez: jflorek
Zobacz szczegóły ...

Rodzice i rodzeństwo  (F1407)
Józef Bartnicki
- 1794
Wilhelmina ‎(nieznane)‎
1768 - 1827
Jakub Bartnicki
1790 - 1841

Przyrodni rodzice i rodzeństwo  (F1408)
Karol Petrykowski
1768 - 1833
Wilhelmina ‎(nieznane)‎
1768 - 1827
Józefa Petrykowska
1798 -

Najbliższa rodzina  (F1411)
Martyna Krotla
1796 - 1846
Marcin Bartnicki
1814 -
Józefa Bartnicka
1817 -
Barbara Franciszka Bartnicka
1823 - 1823
Andrzej Bartnicki
1824 -
Wiktoria Bartnicka
1830 -
Elżbieta Bartnicka
1833 -
Marianna Bartnicka
1836 - 1838
Jadwiga Bartnicka
1839 -


Notatki
Urodziny Alegata Poświadczenie aktu urodzenia Jakuba Bartnickiego
Działo się w Wieluniu dnia 11 listopada 1812 roku w sądzie pokoju Powiatu Wieluńskiego Departamentu Kaliskiego. Stawił się osobiście Urodzony Jakub Bartnicki młodzian w Lipiu w powiecie wieluńskim zamieszkały i oświadczył, iż on metryki urodzenia swego nie ma, ani nie powie gdzie ją ma szukać w Księstwie Warszawskim, lub za granicą tegoż. Co też jest zanim pisany przez Jaśnie Wielmożnego Klemensa Hrabiego Ponienskiego, dziedzica dóbr Lipie i Dankowa zapewnia iż komparent metryki urodzenia swego mieć nie może. Zatem prosi, aby świadkowie, których on tu stawia uznanie jego osoby zaświadczyli i aby mu na fundamencie tym Akt znania publicznej wiadomości wydanym został, w miejsce metryki urodzenia. Sąd przychylając się do żądania komparenta do przesłuchania wprowadzonych świadków przystąpił, z których pierwszego wezwawszy przed siebie, a ten w następującym sposobie powiedział::
1. Ja się nazywam Karol Petrykowski i jestem rodem z Dankowa i tamże przy kościele Dankowskim za kościelnego zostaję i przy tym utrzymuję się z profesji szewskiej, mam lat przeszło 43 i jestem ojczymem Jakuba Bartnickiego – po czym wykonał świadek przysięgę że prawdę powie, a potem co do interesu urodzenia kompetentna zeznał jak następuję – Ja Jakuba Bartnickiego, który jest synem świętej pamięci Urodzonego Józefa i Wilchelminy teraźniejszej żony mojej Bartnickich małżonków, którzy w Krzepickim Starostwie w Iwanowicach sołtysostwo już ….. posiadali znam od tego czasu jak się z jego matką ożenił, czemu już lat 15 dochodzi. Jakub Bartnicki, jak jest w powiecie wiadomo miał się rodzić w Międzychodzie za Poznaniem, ponieważ jego ojciec Józef Bartnicki był tam strażnikiem na Komorze Polskiej, czyli zaś tam w Międzychodzie lub innym kościele chrzest się tego nie wiem. Wiem zaś, że Jakub ma teraz wieku lat przeszło, 20 ponieważ wtenczas gdym z jego matką ożenił, miał lat przeszło 6. Metryki, dlatego nie ma, ponieważ gdzie by się miał szukać.
Jakub ożeniwszy się kupi sobie kawał roli i na tym …… się w Lipiu zamyśla, a przy tym i z bednarskiego rzemiosła, którego się przez lat 3 uczył utrzymywać będzie. – Dalej świadek nie miał nic do podania poczem protokół ten przyjął po przeczytaniu, i zatwierdził. Na koniec oświadczył, że nagrody nie żąda i podpisać się nie umie.
Stanął drugi świadek i powiedział, że się nazywa Florian Lubieński i jest rodem ze wsi Sczercowskiej, urodzenia szlacheckiego, zamieszkały w Lipiu od lat trzech przy ojcu, który tam na ekonomi zostaje. – Ma lat 25 i nie jest żadnym krewnym Jakuba Bartnickiego. – Po czym wykonał świadek przysięgę, ze prawdę powie, a potem zeznał w ten sposób, że on Jakuba Bartnickiego, mimo tego, iż dopiero od lat 3 zamieszkania w Lipiu, zna od tego czasu, jak może zapamiętać, gdyż z sąsiedztwa bywając w Dankowie w Kościele zawsze Jakuba widział że on jest synem Józefa i Wilchelminy Bartnickich małżonków urodzenia szlacheckiego, którzy sołtysostwo swoje własne w Iwanowicach mieli. Gdzie się zaś Jakub rodził i chrzcił i dlaczego tej metryki dostać nie może, to mu nie jest wiadomo. – Co do wieku Jakuba świadek miarkuje że będzie miał lat 20 i nieco miesięcy. Jakub ożeniwszy się będzie żył z rzemiosła bednarskiego, którego się przez lat 3 uczył – Dalej świadek nie miał nic do podania, poczem przeczytany mu był protokół jego zeznania, Onego przyjął i po przeczytaniu zatwierdził. – Na koniec świadek powiedział, że nagrody nie żąda i zeznanie swoje własnoręcznie podpisał.
Florian Luboiński
Sąd wysłuchawszy obydwóch świadków z osobna ……. interesownego, sposobem jak wyżej wyrażono jest. Akt ten publicznej wiadomości w miejsce metryki urodzenia przy wyciśnięciu większej pieczęci sądowej Urodzonemu Jakubowi Bartnickiemu, bowiem użycia w potrzebie w oryginale wydać.
Działo się jak wyżej.
Jego Królewska Książęca Mość zastępca sędziego Pokoju i Podsędka Powiatu Wieluńskiego.

Cztery strony skanu ‎(oryginału aktu poświadczenia urodzenia Jakuba)‎ w dokumentach
Ślub Akt małżeństwa z dn.19.11.1812r. Jakub Bartnicki i Martyna Krotla
Danków Roku tysięcznego osiemsetnego dwunastego dziewiętnastego miesiąca listopada
Przed nami proboszczem Dankowskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Dankowskiej Powiatu Wieluńskiego w Departamencie Kaliskim stawił się Urodzony Pan Jakub Bartnicki mający podług uszanowania aktu urodzenia zrobionego w Sądzie Pokoju Powiatu Wieluńskiego przez Wielmożnego Jaśnie Pana Stepankiewicza
…. Sądu Pokoju w dniu jedenastego dnia miesiąca listopada roku bieżącego lat dwadzieścia przeszło, który w domu przy ojczymie w Dankowie zostaje, w asystencji tego ojczyma Karola Petrykowskiego magistra kunsztu szewskiego, ….. gospodarstwa w wsi Dankowa i matki swojej Wilchelminy z Bartnickich Petrykowskiej z wsi Dankowa tudzież panną Martyną Krotlanką ….złożoną przed nami metryką wyjętą z ksiąg kościoła naszego Dankowskiego iż kończyła rok szesnasty wieku podług …..w domu przy ojcu zostaje, w asystencji tegoż ojca Jana Krotlę mającego gospodarstwo w wsi Dankowie. Strony ?.. ?.. abyśmy do ułożonego między nimi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przed drzwiami naszego domu gminnego to jest pierwsza w dniu pierwszego miesiąca listopada, druga dnia ósmego miesiąca listopada roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe w niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy a rodzice niniejszym na obchody małżeństwa zezwalają przychylając się, zatem do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich papierów wspomnianych napisano i działu szóstego w tytule kodeksu Napoleona o małżeństwie, Zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłą małżonkę czyli chcą połączyć się związkiem małżeńskim. Na to gdy każde z nich odpowiedziało iż taka jest ich wola ogłaszamy w imieniu Pana iż Urodzony Jakub Bartnicki i panna Martyna Krotla są połączeni z sobą węzłem małżeństwa czego spisaliśmy akt w przytomności Józefa Batonskiego ?? liczącego lat trzydzieści sześć we wsi Dankowie ? Wincentego Krotlę liczącego lat trzydzieści osiadłego gospodarza we wsi Dankowie tudzież Wawrzyńca Kozuby magistra kunsztu bednarskiego a wuja zaślubionej panny młodej Martyny Krotli liczącego lat pięćdziesiąt sześć we wsi Dankowie osiadłego i Józefa Krotlę brata rodzonego tejże panny młodej liczącego lat trzydzieści we wsi Dankowie zamieszkałego.
Akt niniejszy został nam przeczytany przez nas i Józefa Barońskiego podpisany ile że inne w akcie wyrażone osoby pisać nie umieją. Ksiądz Antoni Gibakiewicz Proboszcz parafi Dankowskiej sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego
Ślub Akt małżeństwa z dn.19.11.1812r. Jakub Bartnicki i Martyna Krotla
Danków Roku tysięcznego osiemsetnego dwunastego dziewiętnastego miesiąca listopada
Przed nami proboszczem Dankowskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Dankowskiej Powiatu Wieluńskiego w Departamencie Kaliskim stawił się Urodzony Pan Jakub Bartnicki mający podług uszanowania aktu urodzenia zrobionego w Sądzie Pokoju Powiatu Wieluńskiego przez Wielmożnego Jaśnie Pana Stepankiewicza
…. Sądu Pokoju w dniu jedenastego dnia miesiąca listopada roku bieżącego lat dwadzieścia przeszło, który w domu przy ojczymie w Dankowie zostaje, w asystencji tego ojczyma Karola Petrykowskiego magistra kunsztu szewskiego, ….. gospodarstwa w wsi Dankowa i matki swojej Wilchelminy z Bartnickich Petrykowskiej z wsi Dankowa tudzież panną Martyną Krotlanką ….złożoną przed nami metryką wyjętą z ksiąg kościoła naszego Dankowskiego iż kończyła rok szesnasty wieku podług …..w domu przy ojcu zostaje, w asystencji tegoż ojca Jana Krotlę mającego gospodarstwo w wsi Dankowie. Strony ?.. ?.. abyśmy do ułożonego między nimi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przed drzwiami naszego domu gminnego to jest pierwsza w dniu pierwszego miesiąca listopada, druga dnia ósmego miesiąca listopada roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe w niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy a rodzice niniejszym na obchody małżeństwa zezwalają przychylając się, zatem do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich papierów wspomnianych napisano i działu szóstego w tytule kodeksu Napoleona o małżeństwie, Zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłą małżonkę czyli chcą połączyć się związkiem małżeńskim. Na to gdy każde z nich odpowiedziało iż taka jest ich wola ogłaszamy w imieniu Pana iż Urodzony Jakub Bartnicki i panna Martyna Krotla są połączeni z sobą węzłem małżeństwa czego spisaliśmy akt w przytomności Józefa Batonskiego ?? liczącego lat trzydzieści sześć we wsi Dankowie ? Wincentego Krotlę liczącego lat trzydzieści osiadłego gospodarza we wsi Dankowie tudzież Wawrzyńca Kozuby magistra kunsztu bednarskiego a wuja zaślubionej panny młodej Martyny Krotli liczącego lat pięćdziesiąt sześć we wsi Dankowie osiadłego i Józefa Krotlę brata rodzonego tejże panny młodej liczącego lat trzydzieści we wsi Dankowie zamieszkałego.
Akt niniejszy został nam przeczytany przez nas i Józefa Barońskiego podpisany ile że inne w akcie wyrażone osoby pisać nie umieją. Ksiądz Antoni Gibakiewicz Proboszcz parafi Dankowskiej sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego

Zobacz notatki ...


Źródła
Brak źródeł powiązanych z tą osobą.

Zobacz źródła ...


Multimedia

Obiekt multimedialny
metryka zgonu Jakub Bartnicki PL z dn.8.02.1841r.metryka zgonu Jakub Bartnicki PL z dn.8.02.1841r.  ‎(M4175)‎
Typ: Dokument


Obiekt multimedialny
Akt znania Bartnicki JakubAkt znania Bartnicki Jakub  ‎(M4196)‎
Typ: Dokument


Obiekt multimedialny
metryka zgonu Jakub Bartnicki Danków łacina z dn.7.02. 1841r.metryka zgonu Jakub Bartnicki Danków łacina z dn.7.02. 1841r.  ‎(M4176)‎
Typ: Dokument


Obiekt multimedialny
metryka ślubu Bartnicki Jakub Krotolanka Martyna z roku 1812metryka ślubu Bartnicki Jakub Krotolanka Martyna z roku 1812  ‎(M4194)‎
Typ: Dokument

Martyna Krotla
Zobacz multimedia ...


Rodzice
Ojciec
Józef Bartnicki
Urodziny Tak
Śmierć 1794
Matka
Wilhelmina ‎(nieznane)‎
Urodziny 1768 Iwanowice
Śmierć 23 lutego 1827 ‎(Wiek 59 lat)‎ Danków

Ślub: Tak
#1
Jakub Bartnicki
Urodziny między 1790 a 1792 22 Międzychód, woj. wielkopolskie
Śmierć 6 lutego 1841 ‎(Wiek 51 lat)‎ Danków
Rodzina matki z: Karol Petrykowski
Ojczym
Karol Petrykowski
Urodziny 1768 Iwanowice
Śmierć 6 kwietnia 1833 ‎(Wiek 65 lat)‎ Danków
Matka
Wilhelmina ‎(nieznane)‎
Urodziny 1768 Iwanowice
Śmierć 23 lutego 1827 ‎(Wiek 59 lat)‎ Danków

Ślub kościelny: 22 maja 1797 -- Danków
10 miesięcy
#1
Siostra przyrodnia
Józefa Petrykowska
Urodziny 13 marca 1798 30 30 Danków
Śmierć Tak
Rodzina z: Martyna Krotla
Jakub Bartnicki
Urodziny między 1790 a 1792 22 Międzychód, woj. wielkopolskie
Śmierć 6 lutego 1841 ‎(Wiek 51 lat)‎ Danków
6 lat
Żona
 
Martyna Krotla
Urodziny 30 stycznia 1796 Danków
Śmierć 15 stycznia 1846 ‎(Wiek 49 lat)‎ Danków

Ślub kościelny: 14 listopada 1812 -- Danków
14 miesięcy
#1
Syn
Marcin Bartnicki
Urodziny 1814 24 17 Danków
Śmierć Tak
3 lata
#2
Córka
Józefa Bartnicka
Urodziny 22 lutego 1817 27 21 Danków
Śmierć Tak
6 lat
#3
Córka
Barbara Franciszka Bartnicka
Urodziny 4 lutego 1823 33 27 Danków
Śmierć 22 grudnia 1823 ‎(Wiek 10 miesięcy)‎ Danków
2 lata
#4
Syn
Andrzej Bartnicki
Urodziny 9 listopada 1824 34 28 Danków
Śmierć Tak
6 lat
#5
Córka
Wiktoria Bartnicka
Urodziny 16 czerwca 1830 40 34 Danków
Śmierć Tak
3 lata
#6
Córka
Elżbieta Bartnicka
Urodziny 6 lipca 1833 43 37 Danków
Śmierć Tak
3 lata
#7
Córka
Marianna Bartnicka
Urodziny 30 lipca 1836 46 40 Danków
Śmierć 23 października 1838 ‎(Wiek 2 lata)‎ Danków
3 lata
#8
Córka
Jadwiga Bartnicka
Urodziny 30 września 1839 49 43 Danków
Śmierć Tak